Γενική Συνέλευση – Αρχαιρεσίες Φιλιζωικού Συλλόγου “Η ΣΤΕΓΗ”!!!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου “Η ΣΤΕΓΗ” σε εφαρμογή του άρθρου 7 παρ.γ του ισχύοντος καταστατικού, Συγκαλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη της, την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Κ.Ε.Κ. Σταγών και ώρα 7:00 μ.μ. 

Τα  Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

 

Θέμα 1ον : Ενημέρωση των  εξελίξεων.

Θέμα 2ον : Έγκριση πεπραγμένων έτους 2021.

Θέμα 3ον : Απαλλαγή του Δ.Σ από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2021 έως και 31/12/2021.

Θέμα 4ον : Οικονομική έκθεση για το έτος 2021

Θέμα 5ον :Απολογισμός  2021 και Προϋπολογισμός 2022.

Θέμα 6ον: Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 1/3, των ταμειακά  εντάξει μελών, τα οποία έχουν  εκπληρώσει  τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σύλλογο μέχρι την ημερομηνία  συνόδου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη  απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με νέα ανακοίνωση.

Ταμειακά εντάξει  είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή  κάθε έτους όπως  έχει καθοριστεί    βάσει του άρθρου 5 παρ.α. του καταστατικού μας.

Για το ΔΣ του σωματείου

Πρόεδρος                       Γ.Γ

Κτενάς Χρήστος.          Στίγκας Βασίλης

————————————————————–

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου “Η ΣΤΕΓΗ” σε εφαρμογή του άρθρου 14 του ισχύοντος καταστατικού, κατόπιν λήξης της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ., Καλεί όλα τα μέλη του συλλόγου σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ και Ελεγκτικής επιτροπής την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Κ.Ε.Κ. Σταγών  και ώρα 8:00 έως 9:00 μ.μ.

Η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες θα επιτραπεί στα ταμειακά εντάξει μέλη, που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο μέχρι και την 23/6/2022.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων για το ΔΣ ή την Ελεγκτική επιτροπή, μπορεί να γίνεται μέχρι και την Τρίτη 21/6/2022 με αίτηση  ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας  στα e-mail: [email protected]  & [email protected]

 

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.