Πρόσκληση σε συνεδρίαση της τοπικής κοινότητας Καλαμπάκας!!!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοίου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 4η τακτική δια ζώσης, συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας που θα γίνει στις 25 του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση λειτουργίας εμποροπανήγυρης 2022-Κανονισμός αυτής.

2. Αίτηση του πολιτιστικού συλλόγου «Παλαιοπαναγιά» (παραχώρηση του βοηθητικού γηπέδου του δημοτικού σταδίου «Βασίλης Καρακίτσιος» για την πραγματοποίηση εκδήλωσης).

3. Αίτηση της Βλάχου Χαριτίνας (παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ραμμίδη 40).

4. Αίτηση κατοίκων περιοχής «Ελιές» (αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης).

5. Αίτηση του Γκουντή Κων/νου (αποκατάσταση υδραύλακα).

6. Αίτηση του Πανταζή Γεωργίου (αποκατάσταση υδραύλακα).

7. Αίτηση της Κουβελά Ελένης (δημιουργία στάσης λεωφορείων).

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

Σινάνης Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών

1. Καραθανάσης Φώτιος
2. Αρσένη-Βαφειάδου Γενοβέφα
3. Χαρμπέα Θάλεια
4. Σακελλαρίδης Λεωνίδας
5. Γίδας Σωτήριος
6. Ματαράγκα Χριστίνα

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.