Αναστάσιμη Εγκύκλιος του Σεβ. Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ.Θεοκλήτου.

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ἀριθ. 41

Ἀγαπητά μου παιδιά ἐν Κυρίῳ ἀναστάντι,

Αὐτὴ τὴ χρονιὰ τὸ Πάσχα ἦρθε καὶ πάλι μέσα στὴ δίνη τῆς πανδημίας ἀπὸ τὸν φονικὸ ἰὸ τοῦ κορωνοϊοῦ, ποὺ ὅλα δείχνουν ὅτι, ἴσως ὁδεύει πρὸς τὸ τέλος της.

Ὡστόσο, ἐκεῖ ποὺ ἡ χαρὰ προσπαθεῖ δειλὰ-δειλὰ νὰ κάνει τὴν ἐμφάνισή της, μαῦρα σύννεφα καὶ γοερὰ τύμπανα πολέμου καλύπτουν τὴν ὑπ᾿ οὐρανόν.

Ἐμφανὴς ἀπειλὴ ἄνωθεν τῶν κεφαλῶν μας, πιέζει ὁλόκληρη τὴν ὕπαρξή μας καὶ μᾶς ὠθεῖ νὰ σκεφτόμαστε τὴ δυστυχία ποὺ μέλλει νὰ ἐξαπλωθεῖ σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἐξαιτίας τοῦ ἐγωϊσμοῦ, τῆς ἀδιαλλαξίας καὶ τῶν συμφερόντων τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς.

Ἡ σκέψη μας στρέφεται στοὺς ἀθώους ἀμάχους, ποὺ κατακρεουργοῦνται δίχως ἔλεος.

Στὰ ἄπραγα παιδιά, ποὺ βασανίζονται χωρὶς οἶκτο.

Στὴν ἀνθρώπινη ζωή, ποὺ σκυλεύεται φθηνὰ ἡ ἀξία της καὶ ἡ ἀξιοπρέπειά της.

Στὴ φρίκη, ποὺ βιώνεται στὶς πόλεις ποὺ μετατράπηκαν σὲ φαντάσματα καὶ ἄνυδρες ἐρήμους.

Ἀκόμη καὶ στοὺς στρατιῶτες – πολεμιστές, ποὺ δὲν γνωρίζουν, καὶ ποτὲ δὲν θὰ μάθουν, γιὰ ποιὸ σκοπὸ δολοφονοῦν.

Ἀποτροπιασμός, ἀπογοήτευση, ἀπέχθεια καὶ βδελυγμία ! Πανικὸς, φόβος καὶ ἀβεβαιότητα !

Πῶς ἀλλιῶς νὰ περιγράψει κάποιος τὰ συναισθήματά του;

Ἠ ἀνάσταση ὅμως τοῦ Χριστοῦ εἶναι γεγονός. Καὶ μᾶς γεμίζει μὲ ἐλπίδα. Ἐλπίδα γιὰ φῶς στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων.

Ἐλπίδα γιὰ τὴν καταλλαγὴ καὶ τὴν ΕΙΡΗΝΗ, σὲ τοῦτον τὸν πολυβασανισμένο καὶ αἱματοβαμμένο κόσμο.

Ἀνέστη Χριστὸς Ἀδελφοί μου, καὶ ζωὴ πολιτεύεται. Δηλαδή, μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἡ ζωὴ βασιλεύει παντοῦ.

Λαμβάνει ἀξία καὶ  ἀποκτᾶ σεβασμὸ καὶ βαρύτητα.

Ὅποιος βιώνει τὴν Ἀνάσταση γνωρίζει καλὰ πὼς ὁ «ἄλλος» ἔχει τὴν ἴδια ἀξία μὲ αὐτόν, δικαιοῦται τὰ ἴδια ἀκριβῶς προνόμοια, ὡς ἴσος καὶ ἰσότιμος.

Ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια εἶναι ἀπαραβίαστη καὶ ἀποτελεῖ κύριο συστατικὸ πολιτισμοῦ τῆς κοινωνίας μας.

Ζῆστε τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ!

Πῶς;

Μὲ ποιὸν τρόπο;

Μεταλάβετε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων!

Ἀφῆστε τὸ πανάγιο Αἷμα τοῦ Λυτρωτοῦ νὰ τρέξει στὶς φλέβες σας καὶ νὰ ἁγιάσει ὅλο σας τὸ εἶναι!

Μόνο ἔτσι θὰ σκηνώσει ὁ Θεὸς μέσα στὴν καρδιά μας.

Καὶ μόνο μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν θὰ μάθουμε νὰ ἀγαπᾶμε, ἐπειδὴ ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου θὰ μᾶς μεταμορφώσει. Θὰ κατανοήσουμε τὴ ζωὴ «ἀλλιῶς».

Θὰ γαληνεύσει ἡ ψυχή μας καὶ ἡ γαλήνη αὐτὴ θὰ πλημμυρίσει καὶ τοὺς δίπλα μας.

Ἔτσι, ὁ κόσμος θὰ εἰρηνεύσει, μόνον ἔτσι ὁ κόσμος θὰ ἀλλάξει!!!

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.