«Τρέχουν» οι αιτήσεις σε πρόγραμμα κατάρτισης με επίδομα 430 ευρώ!!!

Μέχρι την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις σε πρόγραμμα κατάρτισης 86 ωρών που προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος ύψος 430 ευρώ!!!

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιεί η «Πανελλαδική Ομοσπονδία Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς».

Τίτλος του προγράμματος είναι «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα διοικητικής υποστήριξης, αποθήκευσης και μεταφοράς εμπορευμάτων» με κωδικό ΟΠΣ 5035179 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιεί νέο πρόγραμμα με την παροχή επιδόματος.

Ειδικότερα απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (02/2022)σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (όλων των κλάδων) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

1)Διοικητική Υποστήριξη με χρήση ΤΠΕ

2)Εργασίες αποθήκευσης

3)Ασφαλής οδήγηση και μεταφορά εμπορευμάτων

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίσης:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται) με σχέση εξαρτημένης εργασίας τόσο κατά την χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής όσο και την χρονική στιγμή που εισέρχονται επίσημα στο Πρόγραμμα (1η ημέρα κατάρτισης).

Εξαιρούνται:

●Άνεργοι, με κάρτα τυπικής ανεργίας

●Αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής

●Εργαζόμενοι στον Δημόσιο τομέα ή στον

●Ευρύτερο Δημόσιο τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και σε οργανισμούς που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές – ELSTAT (statistics.gr). https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/

●Συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Διάρκεια προγραμμάτων: 

Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 86 ωρών και θα πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.