Δημοτική κοινότητα Καλαμπάκας: Πρόσκληση συνεδρίασης!!!

Σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019,
β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοίου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 2η τακτική δια ζώσης, συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας που θα γίνει στις 22 του μηνός Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αίτηση του συλλόγου «Cycling Greece»(παραχώρηση πλατείας για τη διεξαγωγή ποδηλατικού αγώνα).
2. Αίτηση της Τράπεζας Πειραιώς (δημιουργία φυσικών εμποδίων).
3. Αίτηση του Δήμου Χαράλαμπου (άδεια κατασκευής ράμπας).
4. Αίτηση του Θεοδώρου Ιωάννη (τοποθέτηση σήματος απαγόρευσης στάθμευσης).
5. Περί αναγκαιότητας καθαρισμού υδραυλάκων και πρόσληψης υδρονομέων ενόψει νέας αρδευτικής περιόδου.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

Σινάνης Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών
1. Καραθανάσης Φώτιος
2. Αρσένη-Βαφειάδου Γενοβέφα
3. Χαρμπέα Θάλεια
4. Σακελλαρίδης Λεωνίδας
5. Γίδας Σωτήριος
6. Ματαράγκα Χριστίνα

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.