Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας: Πρόσκληση συνεδρίασης!!!

Σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019,
β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοίου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 1η τακτική δια ζώσης, συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας που θα γίνει την 24η του μηνός Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αίτηση του συλλόγου «Δρομέων Τρικάλων» (παραχώρηση πλατείας-υλικοτεχνική βοήθεια για την διεξαγωγή του 13ου αγώνα Δρόμου Καλαμπάκα-Τρίκαλα «Θανάσης Σταμόπουλος»).

2. Αίτηση της «Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας» για παραχώρηση οικοπέδου.

3. Αίτηση της Δήμου Ευαγγελίας για διάθεση νερού πηγής.

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

Σινάνης Αθανάσιος

 

Πίνακας αποδεκτών

1. Καραθανάσης Φώτιος
2. Αρσένη-Βαφειάδου Γενοβέφα
3. Χαρμπέα Θάλεια
4. Σακελλαρίδης Λεωνίδας
5. Γίδας Σωτήριος
6. Ματαράγκα Χριστίνα

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.