Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας. Κατερίνα Δημουλά-Μέρριαμ: Δελτίο Τύπου!!!


I am disappointed at the level of recent political discourse in my beloved Kalambaka and
would like to make it known that Mr Apostolos Eliopoulos does not speak as an individual
but as a partner of KDK/Kalambaka Library and empowered legal representative of the com-
pany, always expressing my views and intentions.

Diana Demoulas-Merriam

Είμαι απογοητευμένη από το επίπεδο του πρόσφατου πολιτικού λόγου στην αγαπημένη μου Καλαμπάκα και θα ήθελα να κάνω γνωστό ότι ο κ. Απόστολος Ηλιόπουλος δεν μιλάει
ως ιδιώτης αλλά ως εταίρος της KDK/Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας και εξουσιοδοτημένος νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εκφράζοντας πάντα τις δικές μου απόψεις και προθέσεις.

Κατερίνα Δημουλά-Μέρριαμ

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.