Πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε ΟΤΑ -Ανοίγουν 1.149 θέσεις!!!Εκτός προγράμματος ο Δήμος Μετεώρων!!!

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών αναφορικά με την κατανομή 1.149 θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2021-22.

Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής επιλέγονται βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο, (Β’ 461/2021) και υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, διάρκειας έως (οχτώ) 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Δείτε το ΦΕΚ και τον πίνακα της κατανομής που αφορά το νομό μας:

Και εδώ έχουμε μερικά ερωτήματα :

1) Έστειλε ο Δήμος Μετεώρων αίτημα να ενταχθεί σ αυτό το πρόγραμμα;

2) Εάν όχι γιατί δεν το έπραξε;

3) Γνώριζε ότι δεν θα ενταχθεί, στο πρόγραμμα αυτό, και εάν το γνώριζε τι ενέργειες έκανε για να το αποτρέψει; 

Εν αναμονή απαντήσεων από το Δήμο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο αθλητισμού & πολιτισμού!!!

 

 

 

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.