Φιλοζωικός σύλλογος Καλαμπάκας “Η Στέγη”: Γενική συνέλευση και συνέντευξη τύπου!!!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλοζωικού Συλλόγου Καλαμπάκας “Η ΣΤΕΓΗ” σε εφαρμογή του άρθρου 7 παρ.γ του ισχύοντος καταστατικού ,
Συγκαλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη της που θα γίνει το Σάββατο 16-10- 2021  στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Κ.Ε.Κ ΣΤΑΓΩΝ και ώρα 7:00 μ.μ.
Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

1ον : Ενημέρωση των μελών για τις εξελίξεις του Συλλόγου  και απόφαση περί κατάθεσης πρότασης  διαχείρισης των αδέσποτων.
2ον : Έγκριση πεπραγμένων έτους 2020
3ον : Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2020 έως και 31/12/2020
4ον : Οικονομική έκθεση για το έτος 2020
5ον :Απολογισμός  2020 και Προϋπολογισμός 2021.
6ον: Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Στην Αρχή τη συνεδρίασης θα συζητηθούν τυχών θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 1/3, των ταμειακά  εντάξει μελών, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με νέα ανακοίνωση.

Ταμειακά εντάξει είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους.

Η συνέντευξη τύπου εφ όλης της ύλης περί αδεσπότων θα  πραγματοποιηθεί  με το πέρας ή τυχων αναβολής της συνεδρίασης.

Στην αίθουσα μπορούν να παρευρίσκονται εκτός  των Μ.Μ.Ε, τα μέλη όπως προαναφέρθηκε και τηρουμένων των μέτρων περί Covid.
Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Κτενάς Χρηστος

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.