ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΡΑΦΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΒΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.

Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Διάβας της πόλεως Καλαμπάκας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την κατασκευή ξύλινων ραφιών στο υπό διαμόρφωση κτίριο, παραπλεύρως του Ιερού Ναού, το οποίο θα λειτουργήσει ως ενοριακή βιβλιοθήκη.

Ως εκ τούτου προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να καταθέσουν προσφορές για το συγκεκριμένο έργο.

Υποβολή προσφορών:

Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Διάβας (έδρα Διάβα Καλαμπάκας) έως και την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:30 π.μ..

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:30 π.μ. στο γραφείο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Διάβας (έδρα Διάβα Καλαμπάκας) ενώπιον του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.

Διά το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Πρεσβύτερος Ηρακλής Φίλιος

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.