Δημοτική κοινότητα Καλαμπάκας: Πρόσκληση σε συνεδρίαση!!!

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019,
β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοίου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 8η τακτική δια ζώσης, συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας   που θα γίνει την 28η του μηνός  Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αίτηση του Καρακαντά Θεόδωρου (περί αδόμητης ζώνης).

2. Αίτηση της Καρακαντά Φανής.

3. Αίτηση του Βαΐου Αντωνίου (παραχώρηση θέσης πάρκινγκ ΑΜΕΑ).

4. Αίτηση του Κεραμά Σπυρίδωνα (ενοικίαση αποθήκης).

5. Λήψη απόφασης για κοπή-κλάδεμα δένδρων στον οικ. Αγίας Παρασκευής λόγω επικινδυνότητας.

6. Λήψη απόφασης για κοπή-κλάδεμα δένδρων στην Πλατεία Αγίου Αντωνίου, στην Καλαμπάκα λόγω επικινδυνότητας.

 

Ο Πρόεδρος της κοινότητας Καλαμπάκας                                       

 

                                                             Σινάνης  Αθανάσιος

 

Πίνακας αποδεκτών

1. Καραθανάσης Φώτιος                                        

2. Αρσένη-Βαφειάδου Γενοβέφα

3. Χαρμπέα Θάλεια

4. Σακελλαρίδης Λεωνίδας

5. Γίδας Σωτήριος

6. Ματαράγκα Χριστίνα

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.