Έρευνα χαρακτηριστικών μετακινήσεων πολιτών Δήμου Μετεώρων!!!

Ο Δήμος Μετεώρων, εφαρμόζοντας τις εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες για προώθηση βιώσιμων αστικών μεταφορών, προχωράει στην εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), το οποίο θα προδιαγράψει το μελλοντικό σύστημα μετακινήσεων της πόλης μας.

Αυτή τη στιγμή, ο Δήμος βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης και πραγματοποιεί συλλογή δεδομένων κινητικότητας μέσα από έρευνες μετακινήσεων, μετρήσεις φόρτων και στάθμευσης, αξιολόγηση πεζοδρομίων κ.ά.

Από την ανάλυση των συγκεκριμένων στοιχείων θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, τόσο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά τις μετακινήσεις τους, όσο και για το ποιες είναι οι πραγματικές τους ανάγκες.

Σας παρακαλούμε πολύ να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας, προκειμένου να συμπληρώσετε τη συγκεκριμένη έρευνα και να βοηθήσετε το Δήμο να εντοπίσει τα βασικά χαρακτηριστικά των μετακινήσεων σας στο Δήμο.

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται online και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο παρακάτω link:

Σύνδεσμος έρευνας:

https://forms.gle/2j32L1oGqTVVV59p8

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.