Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»!!!

Υπογράφηκε σήμερα Δευτέρα 16/08 μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Μετεώρων κ. Θεόδωρου Αλέκου, του Αντιπροέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων κ. Καρακώστα Κωνσταντίνου…και του εκπροσώπου της εταιρείας «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ Α.Ε.» κ. Μαυρογιάννη Δημήτριου η σύμβαση για το έργο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ».

Η συνολική δαπάνη του έργου είναι 1.574.377,01 € (με Φ.Π.Α.) και η πίστωση προέρχεται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

Το έργο θα ξεκινήσει σύντομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα πρέπει να εκτελεστεί μέσα σε προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωλίνας Νικόλαος, ο Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Αρσενίου Γεώργιος και ο κ. Μαλακασιώτης Χρήστος, ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Τόλης Κωνσταντίνος και η Μηχανικός του Δήμου κ. Ράπτη Γεωργία.

Από το γραφείο του Δημάρχου

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.