Στη ζώνη πολύ υψηλής επικινδυνότητας για πυρκαγιά και ο Δήμος μας!!!

Από σήμερα η περιοχή μας βρίσκεται στην πορτοκαλή ζώνη πολύ υψηλής επικινδυνότητας.

Εφιστούμε την προσοχή στους συνδημότες μας λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στη χώρα μας, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε εργασίες στην ύπαιθρο με την χρησιμοποίηση μηχανημάτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κατά λάθος ανάφλεξη των ξερών χόρτων.


Ωστόσο, σε συνάντηση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ορίστηκαν επιπλέον δύο Αντιδήμαρχοι και ένας Δημοτικός Σύμβουλος ούτως ώστε ο συντονισμός και η εποπτεία του τεράστιου σε έκταση Δήμου μας να έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Τέλος, όλοι οι πρόεδροι των Κοινοτήτων έχουν ενημερωθεί έτσι ώστε η εποπτεία σε χώρους μεγάλης επικινδυνότητας της αρμοδιότητάς τους να είναι συνεχής καθ΄όλη την διάρκεια των κρίσιμων ημερών για την αποφυγή και έγκυρη καταστολή τυχόν εστιών πυρκαγιάς.

Από το γραφείο του Δημάρχου

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.