Δήμος Μετεώρων: Ενέργειες πρόληψης και προστασίας αποτροπής πυρκαγιών!!!

Ο Δήμος Μετεώρων στα πλαίσια της πρόληψης και της προστασίας από τυχόν πυρκαγιά στον πολεοδομικό ιστό έχει προβεί σε καθαρισμό των οικοπέδων που βρίσκονται στην κυριότητα του.

Ωστόσο σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1346/Β/25-04-2012), οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
Βάσει του Ν. 3852/2010 άρθρο 94 παρ. 1 περ. 26 (ΦΕΚ 87/A/07-06-2010), σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι ιδιοκτήτες ακινήτων, πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην υποστούν τις παραπάνω κυρώσεις.

Ευελπιστούμε ότι οι ιδιοκτήτες τέτοιων ακινήτων έχουν προβεί στον καθαρισμό και αποψίλωση ξερών χόρτων έτσι ώστε να μην βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση με την επιβολή διοικητικού προστίμου.
Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Τεχνικών Έργων
Θώμος Γεώργιος

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.