Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας!!!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019,
β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοίου COVID-19    και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 6η τακτική δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco webex, συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας   που θα γίνει την 20η του μηνός  Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση τροποποίησης Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμπάκας Ο.Τ Γ 276, (αίτηση Κεραμά Άννας).

Έγκριση Τροποποίησης πολεοδομικού σχεδίου Καλαμπάκας Ο.Τ. Γ 117 (αίτηση Δημητρίου Καραγεώργου).

Αίτηση κατασκευής δικτύου τηλεπικοινωνιών Vodafone–Syzeyxis.

Καθορισμός χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους της Κοιν. Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.

Λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας στη Κοιν. Καλαμπάκας και στους οικισμούς Αγίας Παρασκευής και Βυτουμά.

Αίτηση Μαλατρά Θεόδωρου (έγκριση επισκευής πεζοδρομίου).

Αίτηση μονίμων κατοίκων και ιδιοκτητών αγροτικών εκτάσεων της περιοχής Λάους-Καλαμπάκας (διαπλάτυνση γέφυρας-απομάκρυνση δένδρων-ηλεκτροφωτισμός).

Αίτηση των Αθανασούλα Ιωάννη και Τάκου Ευθυμίου (ονοματοδοσία πάρκου Καλαμπάκας – Δήμου Μετεώρων).

Αίτηση του Σωματείου ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Καλαμπάκας (παραχώρηση θέσεων ταξί στην κάθοδο της οδού Ρόδου)).

Αίτηση του Παπαπούλιου Ιωάννη (σύνδεση οικοπέδου με το δίκτυο ύδρευσης).

Αίτηση του Λέτσιου Νικολάου (σύνδεση οικοπέδου με το δίκτυο ύδρευσης).

O Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

Σινάνης  Αθανάσιος

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.