Σηκώνει τα “μανίκια” ο Σκρέκας για τη διαχείριση των αποβλήτων!!!

“H ανακύκλωση και η κυκλική οικονομία θα γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της
καθημερινότητας μας”

“Σκοπός μας είναι να συνειδητοποιήσουν οι τοπικές κοινωνίες τη σχέση του
ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον”, ανέφερε ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αφορμή το υπό σύσταση νομοσχέδιο,
“προκειμένου να μειώσουμε τα απορρίμματα που θάβουμε, να προωθήσουμε την
ανακύκλωση, αλλά και να περιορίσουμε τον όγκο των παραγόμενων
αποβλήτων”.

Να επισημάνουμε ότι βασικοί πυλώνες του νομοσχεδίου είναι η πρόληψη
δημιουργίας αποβλήτων, η αύξηση της ανακύκλωσης, η μείωση της
υγειονομικής ταφής, καθώς και η βελτίωση των κανόνων που διέπουν τη
λειτουργία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Κώστας Σκρέκας επισήμανε τη μεγάλη
σημασία που έχει η Περιβαλλοντολογική Εκπαίδευση στα σχολεία όπου με το
νομοσχέδιο ενισχύεται η εύρυθμη λειτουργία του θεσμού και από την 1η
Σεπτεμβρίου 2022 εισάγεται στα σχολεία η υποχρεωτική χωριστή συλλογή
χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων, μπαταριών και αποβλήτων τροφίμων.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.