Ιωάννης Παπαχρήστος: “Εμείς είμαστε ο λαός”-“Εμείς είμαστε η Εκκλησία”!!!

Wir Sind die Kirche ! ( Ἐμεῖς εἴμαστε ἡ Ἐκκλησία ! )

Wir sind das Volk!” (Ἐμεῖς εἴμαστε ὁ Λαός! στὰ γερμανικὰ) ἦταν τὸ διάσημο σύνθημα 70.000 διαδηλωτῶν, συγκεντρωμένων στὴν Λειψία μπροστὰ στὸ Ἀρχηγεῖο τῆς ΣΤΑΖΙ στὶς 9 Ὀκτ 1989· θύμιζε στοὺς ἡγέτες τῆς «Λαϊκῆς Δημοκρατίας» τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας ποιὸν ὄφειλαν νὰ ἐκπροσωποῦν.

Ἔπειτα τὸ καθεστὼς κατέρρευσε.

Παρὀμοια, Ἐμεῖς Εἴμαστε ἡ Ἐκκλησία:

ὅλοι ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν καὶ ἐνεδύθημεν Χριστόν.

Οἱ ἀρχιερεῖς δὲν εἶναι οἱ ἴδιοι ἡ Ἐκκλησία (δὲν ἀποτελοῦν τὴν Ἐκκλησία οἱ ἴδιοι μόνοι τους), ἀλλὰ εἶναι ἁπλῶς διαχειριστὲς ἢ διοικοῦντες· ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστός, ὄχι οἱ ἀρχιερεῖς.

Εἰδικῶς ὅσοι ἀρχιερεῖς προσκύνησαν τὸν ἀντίχριστο θὰ κριθοῦν ἀπὸ τὸν Χριστὸ σύντομα, κατὰ τὴν Δευτέρα Παρουσία Του.

Λήψη τῆς Δευτέρας Παρουσίας (ἄλλως γνωστῆς καὶ ὡς Μέλλουσας Κρίσης), λεπτομέρειας τοιχογραφίας τοῦ 1573 μΧ., ἡ ὁποία καλύπτει ἀπὸ ἄκρου εἰς ἄκρον ἐντελῶς ὁλόκληρο τὸν ἀνατολικὸ τοῖχο νάρθηκα μητροπόλεως.

Τὴν λήψη τὴν ἐνέπνευσαν οἱ ἀκόλουθοι στίχοι τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως (325 & 381 μ.Χ.):

Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης
κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς·
οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος!!!

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.