Θέμα: Σιδηροδρομική διασύνδεση Περιφερειών Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας με Πόνραδετς!!!

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Οι Περιφέρειες Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας σε μια προσπάθεια για ενίσχυση της εξωστρέφειας και του τουρισμού προσπαθούν να βελτιώσουν τις υποδομές και να ενισχύσουν τη διαπεριφερειακή σύνδεση.

Πιο συγκεκριμένα, η Σιδηροδρομική διασύνδεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το Πρόγραδετς της Αλβανίας θα διευκολύνει την πρόσβαση από και προς τις δύο περιφέρειες και θα εξυπηρετήσει τη μεταφορά προϊόντων ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα. Επίσης θα ενδυναμώσει την τουριστική κίνηση των δύο περιφερειών και θα βοηθήσει στην αύξηση επισκεψιμότητας.

Αυτή η διασύνδεση θα τονώσει τον τουρισμό διευκολύνοντας τη μεταφορά επισκεπτών, θα ενδυναμώσει ειδικές μορφές τουρισμού όπως ο θρησκευτικός ενώνοντας τα Μετέωρα με το θρησκευτικό απόθεμα της Δυτικής Μακεδονίας.

Επιπλέον, θα αναδειχθούν και άλλες μορφές τουρισμού και θα προωθηθούν περαιτέρω οι τουριστικοί προορισμοί.

Τα τελευταία χρόνια οι μεταφορές και μετακινήσεις μέσω σιδηροδρόμου έχουν αυξηθεί, ιδιαίτερα για τους αλλοδαπούς που βρίσκουν στην μετακίνηση με τραίνο ασφάλεια και ακρίβεια χρόνου.

Οι όμορες περιφέρειες μας , μέσω αυτής της σιδηροδρομικής διασύνδεσης βοηθηθούν σε μια ισόρροπη και ήπια ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος αλλά και σε μια απαρχή συνεργασίας για την “Σιδηροδρομική Εγνατία”

Είμαστε βέβαιοι ότι αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα του θέματος και ευελπιστώντας στην άμεση θετική ανταπόκρισή σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση.

Με τιμή,

ΟΕντεταλμένος Σύμβουλος

Μπουτινας Γιάννης

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ειρηματικής Ανάπτυξης Τουρισμού τής Μακεδονίας Θεσσαλίας

Γιώργος Βαβλιάρας

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.