Οι θέσεις-ψήφος της ομάδας του Γιάννη Παπαμιχαήλ για τα θέματα της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μετεώρων. !!!

1.-Έγκριση πρακτικού αποτελεσμάτων έρευνας αγοράς της επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης Α12 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ» – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ – ΙΧ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ SUV».

ΝΑΙ

2-.Έγκριση πρακτικού αποτελεσμάτων έρευνας αγοράς της επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης Α12 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ» – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ – ΣΤΑΘΜΟΙ).

ΝΑΙ

3.-Έγκριση μελέτης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 01 – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον» Πρόσκληση ΑΤ 12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» προϋπολογισμού 231.870,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

ΝΑΙ

4.-Έγκριση μελέτης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 02 – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ» στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον» Πρόσκληση ΑΤ 12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» προϋπολογισμού 53.320,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

ΝΑΙ

5.-Έγκριση μελέτης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 03 – «Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)» στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον» Πρόσκληση ΑΤ 12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» προϋπολογισμού 17.354,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΝΑΙ

6.- Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή Αστικού Ποδηλατόδρομου» στο πλαίσιο του προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» για δράσεις και έργα στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 «Δήμος Μετεώρων Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021».

ΝΑΙ

7.-Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» για δράσεις και έργα στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 «Δήμος Μετεώρων Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021».

ΝΑΙ

8.-Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων.

ΟΧΙ

9.-Προτεραιοποίηση έργων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Δήμου Μετεώρων.

ΝΑΙ

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:-υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
-επίκειται λήξη της ενεργής σύμβασης της αποκομιδής απορριμμάτων στη
Δ.Ε. Ασπροποτάμου και δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος γι την δημόσια Υγεία ,

1) Νομίζουμε για μια ακόμα φορά ότι δεν συντρέχει λόγος κατεπείγοντος.

Ακόμα δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί έστω δεν γίνετε η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.