Επίσημες οδηγίες–προθεσμίες για τους 36.500 της Κοινωφελούς Εργασίας!!!

Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και ειδικότερα η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας, εξέδωσε εννέα επίσημες διευκρινίσεις / οδηγίες για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 36.500 ατόμων σε Δήμους, Περιφέρειες κλπ.
Προσοχή χρειάζεται στις ημερομηνίες και προθεσμίες ενεργειών που αναφέρονται.

Πηγή airetos

Συγκεκριμένα :δείτε κατωτέρω το ακριβές κείμενο

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.