Ελλάδα 2.0: Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τη Δράση “Έξυπνη Μεταποίηση”. Έως 75% η επιχορήγηση!!!  

Αύριο, Τετάρτη 23 Νοεμβρίου ξεκινά σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, η υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις για τη δράση «Έξυπνη Μεταποίηση», συνολικού προϋπολογισμού €73,2 εκατ., στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στόχος της Δράσης είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας.

Η Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης, με οικονομική ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και στην ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Το κάθε επενδυτικό αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς.

Δικαιούχοι

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης, καθώς και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Ειδικότερα:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις,

Επιλέξιμες Δαπάνες

Μηχανολογικός Εξοπλισμός έως 100% του επιχορηγούμενου Π/Υ
Δαπάνες για κτίρια έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ
Ειδικές Εγκαταστάσεις κτιριακών έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ
Δαπάνες Εργαστηριακού Εξοπλισμού έως 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ
Δαπάνες Λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ
Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0 έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ
Training – Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού (Upskilling and reskilling) άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο Μεταφορικά Μέσα έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 23/11/2022 με καταληκτική ημερομηνία στις 23/01/2023 και ώρα 17:00.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.