Ο κίνδυνος κατάπτωσης μέρους των κρατικών εγγυήσεων 18,35 δισ. στις τράπεζες λόγω αστοχίας εσόδων από τα NPEs οδηγεί σε αλλαγές στον “Ηρακλή!!!”

Ο Ηρακλής είναι αλήθεια βοήθησε ξεκάθαρα τις ελληνικές ΤΡΆΠΕΖΕΣ αλλά το πρόβλημα των NPEs δεν επιλύθηκε για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και στο μέτωπο αυτό υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα!!!

Αν και οι κρατικές εγγυήσεις 18,35 δισεκ. που αφορούν τις 15 τιτλοποιήσεις NPEs που έχουν πραγματοποιήσει οι ελληνικές τράπεζες η Eurostat έχει αποδεχθεί ότι δεν θα περάσουν στο δημόσιο χρέος, μεταξύ άλλων και γιατί και η Ιταλία έχει 105 δισεκ. κρατικές εγγυήσεις… ωστόσο οι συνδεόμενες στοχοθεσίες για τα έσοδα που προέρχονται από την διαχείριση των NPEs… δεν έχουν εξελιχθεί όπως θα αναμενόταν!!!

Με βάση τον νόμο για τον Ηρακλή όπου το κράτος παρείχε 18,35 δισεκ. κρατικές εγγυήσεις για την έκδοση 15 senior bond κύριων εξασφαλισμένων ομολόγων από τις ελληνικές τράπεζες υπάρχει υποχρέωση από τις τράπεζες και τις εταιρίες διαχείρισης προβληματικών ανοιγμάτων να επιτύχουν συγκεκριμένους οικονομικούς στόχους σε έσοδα ώστε να καλυφθούν τα senior bond!!!

Οι στόχοι αυτοί ΔΕΝ έχουν επιτευχθεί λόγω της ευρύτερης αρνητικής συγκυρίας και για τον λόγο αυτό το υπουργείο Οικονομικών φέρνει τροπολογία ώστε να υπάρξει μετάθεση κατά ένα χρόνο των οριοθετημένων στόχων από Φεβρουάριο του 2023 σε Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2024.

Οι κρατικές εγγυήσεις εμφανίζουν λογιστική υποαξία άνω των 5 δισεκ.

Με βάση την τρέχουσα εικόνα των κρατικών εγγυήσεων που είναι ομόλογα που διακρατούνται από τις τράπεζες προκύπτει λογιστική υποαξία περίπου 5 δισεκ. ευρώ.

Θεωρητικά τα 5 δισεκ. θα πρέπει να προστεθούν στο κρατικό χρέος το οποίο στην Ελλάδα διαμορφώνεται μαζί με τα repos στα 394,18 δισεκ. ευρώ!!!

Η κυβέρνηση ειδικά όταν ήταν υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τις τράπεζες ο Γιώργος Ζαββός, είχε προσπαθήσει και πετύχει… οι κρατικές εγγυήσεις να μην εγγραφούν στο δημόσιο χρέος παρ΄ ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει επενδυτική βαθμίδα στα ομόλογα της.

Υποστηρίζουν ορισμένοι ότι η Ιταλία που είναι ένα παράδειγμα όπου το ιταλικό δημόσιο έχει εκδώσει 105 δισεκ. κρατικές εγγυήσεις για τις Ιταλικές τράπεζες για τιτλοποιήσεις NPEs διαθέτει επενδυτική βαθμίδα… οπότε η σύγκριση δεν είναι όμοια…

Όμως η κυβέρνηση στο παρελθόν πέτυχε η Eurostat να αποδεχθεί ότι οι κρατικές εγγυήσεις δεν θα εγγραφούν στο κρατικό χρέος όσο δεν υπάρχουν υποαξίες.

Κατάπτωση κρατικών εγγυήσεων σημαίνει εάν υπάρχει απόκλιση εσόδων ώστε τα 18,35 δισεκ. να μην καλύπτονται με τα αντίστοιχα προβλεπόμενα έσοδα ετησίως από την διαχείριση των NPEs.

Επειδή βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο η ελληνική κυβέρνηση φοβούμενη εν μέσω προεκλογικής περιόδου να αυξηθεί το δημόσιο χρέος κατά το ύψος της λογιστικής ζημίας δηλαδή 5 δισεκ. ευρώ παρατείνει το πλαίσιο το συνδεόμενο με τους χρόνους επίτευξης των στόχων από Φεβρουάριο 2023 σε Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2024.

Ο Ηρακλής αποδείχθηκε χρήσιμο εργαλείο για τις ελληνικές τράπεζες αφού 84 δισεκ. NPEs έφυγαν από τους ισολογισμούς των τραπεζών και πλέον όλες οι ελληνικές τράπεζες έχουν μονοψήφιο NPEs από 5,6% έως 8,2%.

Ωστόσο τα 84 δισεκ. προβληματικά δάνεια που έχουν βγει από τις τράπεζες και τα 12-14 δισεκ. που παραμένουν ακόμη στις ελληνικές τράπεζες σχεδόν 96 δισεκ. συνεχίζουν να αποτελούν μείζονος σημασίας κοινωνικό πρόβλημα!!!

Οι παραινέσεις της κυβέρνησης ρυθμίστε προβληματικά δάνεια μπορεί να φαντάζει ωραία προτροπή αλλά είναι κενή περιεχομένου αφού οι εταιρίες διαχείρισης NPEs καλούν τους δανειολήπτες για πολύ δυσκολες ρυθμίσεις και το αποτέλεσμα είναι πενιχρό!!!

Επίσης η κυβέρνηση πάγωσε τους πλειστηριασμούς για καθαρά προεκλογικούς λόγους και το κοινωνικό πρόβλημα ύψους 100 δισεκ. ευρώ περίπου παραμένει άλυτο!!!

Οι κρατικές εγγυήσεις ανά τράπεζα

Eurobank 4 παρεχόμενες κρατικές εγγυήσεις με 4 αντίστοιχα senior bond ύψους 3,81 δισεκ.

Alpha bank 4 παρεχόμενες κρατικές εγγυήσεις με 4 αντίστοιχα senior bond ύψους 5,4 δισεκ.

Πειραιώς 6 παρεχόμενες κρατικές εγγυήσεις με 6 αντίστοιχα senior bond ύψους 5,98 δισεκ.

Εθνική τράπεζα 1 παρεχόμενη κρατική εγγύηση με 1 αντίστοιχο senior bond ύψους 3,14 δισεκ.
Άθροισμα τραπεζών = 18,35 δισ

 

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.