Ιστορική απόφαση υπέρ των εγγυητών δανείων!!!

 

Με μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση του το Ειρηνοδικείο Καλύμνου σηκώνει τοίχο  προστασίας στους εγγυητές
δανείων!!!

Σύμφωνα με την απόφαση ο δανειστής δεν έχει την δυνατότητα να στραφεί κατά  του εγγυητή δανείου,
ανεξάρτητα αν έχει εξαντλήσει τα περιθώρια εξόφλησης από τον βασικό δανειολήπτη(πρωτοφειλέτη)!!!

Οι τράπεζες υποχρέωναν τους εγγυητές να υπογράφουν πως μπορούν να παρακάμψουν τον οφειλέτη και να στραφούν κατευθείαν εναντίον τους και να διεκδικήσουν τα χρήματα , ανεξάρτητα αν είχαν εξαντλήσειτα περιθώρια είσπραξης του δανείου από τον βασικό οφειλέτη!!!

Με τον τρόπο αυτό όμως, κρίνει η δικαστική απόφαση, η εγγύηση έχει χάσει το νόημά της, μιας και ο εγγυητής έχει καταστεί αυτομάτως οφειλέτης της συγκεκριμένης σύμβασης, χωρίς μάλιστα να το γνωρίζει.

Με την απόφαση του, το Ειρηνοδικείο Καλύμνου χαρακτηρίζει για πρώτη φορά, ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ τον όρο της παραίτησης του εγγυητή από την ένσταση δηώσεως, δηλαδή το δικαίωμα του να αποκρούσει την καταβολή της οφειλής προς την τράπεζα, έως ότου αυτή να στραφεί πρώτα στον πρωτοφειλέτη!!!

Στα απλά ελληνικά η τράπεζα ΔΕΝ  μπορεί να στραφεί κατά του εγγυητή, πριν ξεκαθαριστεί η διαφορά με τον πρωτοφειλέτη!!!

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.