Νέες αποκαλύψεις για τη ΔΕΗ: Η «κρυμμένη» ανακοίνωση για το bonus στα golden boys!!!

Μπορεί η ΔΕΗ να ισχυρίζεται ότι δεν υλοποιήθηκε η απόφαση για την αγορά μετοχών, αλλά μια ανακοίνωση από τα παλιά τον εκθέτει για το bonus των 16 εκατ.!!!

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για τον Γιώργο Στάσση, τον εκλεκτό της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο τιμόνι της ΔΕΗ, που μετά την αμοιβή των 360.000 ευρώ και τη βίλα των 759 τ.μ. στη Τζιά, φέρεται να αποφάσισε να μοιράσει bonus στον ίδιο κι άλλα golden boys το ποσό των 16 εκατ. σε μετοχές!!!

Αυτό αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία, σύμφωνα με το οποίο ο Γιώργος Στάσσης με λεφτά της επιχείρησης κάνει δώρο στον εαυτό του και στα άλλα μεγαλοστελέχη 1.856.000 μετοχές της ΔΕΗ!!!

Η ΔΕΗ, με ανακοίνωσή της, υποστήριξε (μετά την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ που ζήτησε την αποπομπή Στάσση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη) ότι το bonus ψηφίστηκε, αλλά δεν θα δοθεί γιατί προέκυψε η ενεργειακή κρίση!!!

«Το πρόγραμμα Αγοράς και Διάθεσης Μετοχών ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ στις 4.06.2021, με εντολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ξεκινήσει την επαναγορά μετοχών!!!

Ωστόσο, λόγω της Ενεργειακής Κρίσης, το δικαίωμα δεν έχει ασκηθεί ούτε πρόκειται όσο διαρκεί η κρίση.

Κατά συνέπεια, τα δημοσιεύματα για bonus 1.856.000 μετοχών στα στελέχη της ΔΕΗ δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η απόφαση για bonus, όμως, υπάρχει και βρίσκεται σε μια ανακοίνωση της ΔΕΗ από τις 24 Δεκεμβρίου του 2021, η οποία… «θάφτηκε» στην ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών» στο site της εταιρίας!!!

Στην ανακοίνωση του Δεκεμβρίου αναφέρεται ότι ο ανώτατος αριθμός ιδίων μετοχών που δύναται να αποκτηθούν δεν θα υπερβεί τις 1.856.000, ενώ η κατώτατη τιμή αγοράς θα είναι τα 5 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς τα 17 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαδικασία ξεκίνησε στις 2 Ιανουαρίου 2022 και θα λήξει το αργότερο στις 4 Ιουνίου 2023.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ

«Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ» ή η «Εταιρεία») σε συνέχεια (α) της από 04.06.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και το προβλεπόμενο σε αυτήν πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών (stock awards) που θα υλοποιηθεί μέσω της απόκτησης υφιστάμενων κοινών μετοχών της (το «Πρόγραμμα» και οι «Ίδιες Μετοχές» αντίστοιχα), και (β) της σχετικής από 21.12.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει την πρόθεσή της για την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος.

Οι αγορές των Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ.

Ο ανώτατος αριθμός Ιδίων Μετοχών που δύναται να αποκτηθούν δεν θα υπερβεί τις 1.856.000, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,8% του συνόλου των μετοχών της ΔΕΗ προ της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, με κατώτατη τιμή αγοράς πέντε (5) Ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς δεκαεπτά (17) Ευρώ ανά μετοχή.

Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα δύναται να διενεργούνται αγορές Ιδίων Μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει στις 2.1.2022 και θα λήξει το αργότερο στις 4.6.2023.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η διάθεση μετοχών δωρεάν στα δικαιούμενα στελέχη της ΔΕΗ, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της.

Οι αγορές Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται στο βαθμό που θα κρίνονται συμφέρουσες για τη ΔΕΗ και η διαθέσιμη ρευστότητα της Εταιρείας, όπως και οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς, θα το επιτρέπουν.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016».

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.