Έως το τέλος Μαΐου οι πρώτες «συντάξεις εμπιστοσύνης»!!!

Έως το τέλος Μαΐου αναμένεται να καταβληθούν οι πρώτες συντάξεις «εμπιστοσύνης» σε ασφαλισμένους που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης από το 2020 και μετά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Mononews», οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις ανέρχονται σε περίπου 75.000, εκ των οποίων οι 15.000 αιτήσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα από το 2020, ενώ οι υπόλοιπες 60.000 αιτήσεις αφορούν το 2021 και τον Ιανουάριο της τρέχουσας χρονιάς, οι οποίες θα καταστούν ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του μήνα.

Από τις 15.000 εκκρεμείς αιτήσεις του 2020, περίπου 7.000- 8.000 φάκελοι συνταξιούχων θα διεκπεραιωθούν μέσω της νέας διαδικασίας «εμπιστοσύνης» προς τον ασφαλισμένο, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εισήγηση από τους αρμόδιους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ.

Μετά την ολοκλήρωση τους, οι αρμόδιοι θα προχωρήσουν στην διεκπεραίωση των 60.000 εκκρεμών αιτήσεων του 2020 και 2021, εκ των οποίων μόνο για το 25%, 15.000 αιτήσεις υπάρχει εισήγηση και οι υπόλοιπες 45.000 θα αποδοθούν ως «συντάξεις εμπιστοσύνης».

Σύμφωνα με το νέο νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις η πράξη απονομής σύνταξης θα εκδοθεί με βάση τα στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ και των δηλώσεων των ασφαλισμένων για την αναγνώριση χρόνου σύνταξης.

Οι δηλώσεις των ασφαλισμένων θα γίνονται δεκτές χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών που τις τεκμηριώνουν!!!

Ο έλεγχος των  προσκομιζόμενων στοιχείων  και δικαιολογητικών θα γίνεται εκ των υστέρων!!!

Με αυτό τον τρόπο θα αποδοθούν ταχύτερα οι εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις και τα αναδρομικά ποσά στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Μάρτιο οι οφειλές για την καταβολή κύριων συντάξεων ήταν  217 εκατ. ευρώ και θα πρέπει να αποδοθούν έως το τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με την δέσμευση της κυβέρνησης προς τους θεσμούς.

Σημαντικός αριθμός των «συντάξεων εμπιστοσύνης» θα καταβληθούν έως το τέλος Μαΐου, ενώ η πλειοψηφία θα αποδοθεί έως το τέλος Ιουνίου.

Οι περισσότερες εκκρεμότητες απόδοσης κύριων συντάξεων βρίσκονται στο πρώην ΙΚΑ 26.713 περιπτώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία Δεκεμβρίου 2021.

Ακολουθεί το δημόσιο, όπου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) υπάρχουν 19.527 φάκελοι συνταξιοδότησης,  ο ΟΓΑ με 17.015 αγρότες να περιμένουν την σύνταξής τους, ο ΟΑΕΕ, με 15.398 εκκρεμότητες, το ΕΤΑΑ των γιατρών, δικηγόρων και αυτοαπασχολούμενων με 4.584 αιτήσεις για κύρια σύνταξη σε αναμονή και τέλος, το ΝΑΤ με 738 αιτήσεις και το Ταμείο των δημοσιογράφων (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) με 183 αιτήσεις.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εργασίας, για τις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν εντός Απριλίου θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα η διαδικασία «fast track», ταχείας απονομής σύνταξης εντός τριών μηνών.

Συγκεκριμένα, οι συνταξιούχοι που θα υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης εντός Απριλίου θα λάβουν την σύνταξή τους έως το τέλος Ιουλίου. Μετά την πάροδο του τριμήνου δηλαδή, εάν τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τον ασφαλισμένο δεν επαληθευτούν από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, θα καταβάλλεται η σύνταξη στον ασφαλισμένο και ο έλεγχος θα γίνεται εκ των υστέρων.

Με αυτό τον τρόπο δεν θα δημιουργηθεί ξανά στοκ ληξιπρόθεσμων εκκρεμών αιτήσεων.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.