Ερχονται οι νέου τύπου λογαριασμοί ρεύματος, οι τρεις επιλογές!!!

Η εφαρμογή τους από τους προμηθευτές ξεκινά από το νέο έτος.

Προβλέπονται τρεις κατηγορίες χαμηλής τάσης.

Τι θα ισχύσει για τη χρέωση παγίου.

Ενιαίοι κανόνες θα ισχύουν από το επόμενο έτος τόσο για τον τρόπο που θα υποβάλλονται οι προσφορές από εταιρείες λιανικής για την προμήθεια ηλεκτρισμού όσο και για τα τιμολόγια κατανάλωσης.

Οι προτάσεις της ΡΑΕ για την εφαρμογή πλήρους διαφάνειας στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος πέρασαν από τον «κάματο» αλλεπάλληλων διαβουλεύσεων με όλους τους εγχώριους προμηθευτές ηλεκτρισμού.

Remaining Time-0:00
Fullscreen
Mute
Τώρα έρχονται να ενσωματωθούν επί της ουσίας στα τυποποιημένα πρότυπα του εντύπου προσφοράς και του λογαριασμού για τον καταναλωτή, τα οποία τέθηκαν από χθες και ως τις 25 Οκτωβρίου σε δημόσια διαβούλευση.

Όπως ανακοίνωσε ο Ρυθμιστής, η εφαρμογή τους από τους προμηθευτές ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Με τις ρυθμίσεις αυτές η Αρχή επιδιώκει οι καταναλωτές της χαμηλής τάσης να μπορούν να κατανοούν όλους τους όρους των συμβάσεων που προτείνονται, ώστε να έχουν τη δυνατότητα σύγκρισης και επιλογής. Έτσι, καθιερώνονται: τρεις κατηγορίες τιμολογίων, η Ρήτρα Αποχώρησης θα ισχύει μόνον στα κυμαινόμενα τιμολόγια και θα περιλαμβάνονται όρια διακύμανσης, για να γνωρίζει ο καταναλωτής τι θα επιβαρυνθεί από τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής.

Σε ό,τι αφορά τη χρέωση παγίου, η ΡΑΕ είχε ταχθεί εξαρχής υπέρ της κατάργησής της από όλα τα τιμολόγια.

Τώρα την αποδέχεται ως παράμετρο που συνδιαμορφώνει τη χρέωση προμήθειας.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται τρεις κατηγορίες τιμολογίων χαμηλής τάσης, ανάλογα με το ρίσκο αναπροσαρμογής της χρέωσης προμήθειας:

Τα σταθερά που θα προσδιορίζονται ως τιμολόγια «μηδενικού κινδύνου».
Τα κυμαινόμενα με όριο προσαύξησης, που θα προσδιορίζονται ως τιμολόγια «οριοθετημένου κινδύνου».
Τα κυμαινόμενα χωρίς όριο προσαύξησης, που θα προσδιορίζονται ως τιμολόγια «υψηλού κινδύνου».
Η ύπαρξη ή όχι Ρήτρας Αποχώρησης θα αναγράφεται τόσο στο έντυπο της προσφοράς όσο και στον λογαριασμό του καταναλωτή. Θα ισχύει μόνον στα κυμαινόμενα, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον προμηθευτή να επανακτά τα κόστη για την απόκτηση του καταναλωτή. Τα όρια διακύμανσης από τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής θα προσδιορίζονται επίσης και στην προσφορά και στο τιμολόγιο.

Η ΡΑΕ επιδιώκει την τυποποίηση των εντύπων προσφοράς, ώστε ο καταναλωτής να έχει στη διάθεσή του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες πριν αποφασίσει να συνάψει μία σύμβαση για να γνωρίζει εκ των προτέρων τους λόγους ενδεχόμενης μελλοντικής αναπροσαρμογής των τιμών και τη μέθοδο υπολογισμού της.

Η ίδια λογική ισχύει και για την τυποποίηση του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος θα πρέπει πλέον να περιλαμβάνει, εκτός από το εύρος της διακύμανσης των χρεώσεων, και πληροφόρηση για την ανάλυση της ρήτρας αναπροσαρμογής με συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο, τις τυχόν εκπτώσεις, το πάγιο, τη βασική χρέωση προμήθειας, τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και όλες τις άλλες χρεώσεις που δεν είναι ενεργειακές.

Ως βασικές πληροφορίες που θεωρείται ότι επηρεάζουν το δικαίωμα επιλογής του καταναλωτή είναι η ταυτότητα του συμβολαίου, δηλαδή, τι κατηγορία τιμολογίου έχει, με δήλωση του επιπέδου κινδύνου τιμών, καθώς και η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο γίνεται η ανταγωνιστική χρέωση προμήθειας, με ακριβή παράθεση όλων των σχετικών παραμέτρων, όπως και δήλωση του τελικού κόστους προμήθειας σε ευρώ/MWh.

Τέλος, όσον αφορά το πάγιο, η ΡΑΕ επισημαίνει ότι δεδομένης της ετερογένειας των σκοπών που εξυπηρετούνται μέσω αυτού, θα πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής το κόστος που αντανακλά στη χρέωση αυτή, συνεπώς να είναι σαφής η στάθμιση σε ευρώ/MWh που θα περιλαμβάνεται στο τελικό ύψος της χρέωσης προμήθειας.
Αθηνά Καλαϊτζόγλου

 

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.