Ηχηρό χαστούκι στο νομοσχέδιο Μηταράκη από το Συμβούλιο της Ευρώπης!!!

Την ώρα που η κυβερνητική πλειοψηφία επιχειρηματολογεί μέσα στη Βουλή για το ξενοφοβικό και αντιπροσφυγικό Νομοσχέδιο η αρμόδια ευρωπαία επίτροπος εγκαλεί την Ελλάδα για βέβαιη και σκοπούμενη παραβίαση των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

«Το ελληνικό κοινοβούλιο θα πρέπει να επανεξετάσει τη νομοθετική πρόταση που συζητείται η οποία θα εμπόδιζε σοβαρά το σωτήριο έργο που εκτελούν στη θάλασσα οι ΜΚΟ και τις δυνατότητες παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους στο Αιγαίο», δήλωσε σήμερα η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Dunja Mijatović.

Το άρθρο 40 του νομοσχεδίου απέλασης και επιστροφής εισάγει περιορισμούς και προϋποθέσεις στις δραστηριότητες της οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών σε τομείς αρμοδιότητας της ελληνικής ακτοφυλακής και η μη τήρηση αυτών θα υπόκειται σε βαριές κυρώσεις και πρόστιμα.

Όπως τονίστηκε σε επιστολή του Επιτρόπου προς τις ελληνικές αρχές τον περασμένο Μάιο, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αναφορά και την τεκμηρίωση ανατροπών ή άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ως εκ τούτου, ανησυχεί για αυτή τη διάταξη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις δραστηριότητες των ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με άτομα που φθάνουν από τη θάλασσα και να υπονομεύσει σοβαρά τον αναγκαίο έλεγχο της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων της Ελληνικής Ακτοφυλακής με τα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Επίτροπος λυπάται ιδιαίτερα για το ότι η εν λόγω διάταξη που προστέθηκε στο νομοσχέδιο για τις απελάσεις και τις επιστροφές μετά το κλείσιμο της περιόδου δημόσιας διαβούλευσης.

Προτρέπει τους Έλληνες νομοθέτες να απορρίψουν τους περιορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 40 του νομοσχεδίου για τις απελάσεις και τις επιστροφές και να αναγνωρίσουν το έργο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΜΚΟ που σώζουν ζωές στη θάλασσα σύμφωνα με το καθεστώς τους ως υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τη σύστασή της για το 2019 και την έκθεση παρακολούθησης του Μαρτίου 2021, η Επίτροπος καλεί όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, να συνεργαστούν εποικοδομητικά με ΜΚΟ για τη διασφάλιση της ζωής και των δικαιωμάτων των ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα προστατεύονται και δημιουργούν ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Θα πρέπει να απέχουν από την παρενόχληση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή την παρεμπόδιση του έργου τους, είτε μέσω νομοθετικών, δικαστικών ή διοικητικών μέσων.

Εκτός από τους περιορισμούς στις ΜΚΟ, η Επίτροπος λαμβάνει επίσης υπόψη το γεγονός ότι το νομοσχέδιο για τις εκτοπίσεις και τις επιστροφές έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες στην κοινότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά τον αντίκτυπό του, για παράδειγμα, στο δικαίωμα ασύλου, στην πρόληψη της επαναπροώθησης, διασφαλίσεις στις διαδικασίες επιστροφής και την πρόληψη της αυτόματης κράτησης μεγάλης κλίμακας.

«Με απογοήτευση μαθαίνω ότι τα σχόλια και οι συστάσεις των εθνικών δομών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των ΜΚΟ εμπειρογνωμόνων σχετικά με την έλλειψη επαρκών εγγυήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ελήφθησαν υπόψη από τις ελληνικές αρχές.

Καλώ τα μέλη του Κοινοβουλίου να αξιοποιήσουν αυτές τις συστάσεις για να διασφαλίσουν ότι το νομοσχέδιο, μόλις εγκριθεί, αντικατοπτρίζει πλήρως τις υποχρεώσεις της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Σύμβασης για τους Πρόσφυγες».

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.