Παιδικοί-ΚΔΑΠ: Ξεκινούν σήμερα οι Αιτήσεις – Αναλυτικά η ΚΥΑ και η Πρόσκληση!!!

Εκδόθηκαν οι αναγκαίες πράξεις και έτσι ξεκινούν από σήμερα Δευτέρα 19 Ιουλίου οι Αιτήσεις για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2021-2022».

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε
1) Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β’ 3116/15.7.2021)
2) Η αριθμ. 9033/16.7.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Σημειώνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δεν αφορά Δημοσίους Υπαλλήλους, για αυτούς θα ακολουθήσει «στο επόμενο χρονικό διάστημα».

Ειδικότερα, η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους
– μητέρες βρεφών, προ-νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,
– άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών ή και άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία,
– άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση,
– άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία είναι ανάδοχοι γονείς, με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδόχων,
που επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα τέκνα τους /άτομα που έχουν την κηδεμονία, σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής

από 19 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00 έως 3 Αυγούστου 2021 και ώρα 23:59.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Τα όποια δικαιολογητικά απαιτηθούν, θα αναρτώνται ηλεκτρονικά.

Οι Προσωρινοί Πίνακες αποτελεσμάτων θα εκδοθούν στις 9 Αυγούστου.

Η υποβολή ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα 10-12 Αυγούστου.

Οι Οριστικοί Πίνακες αποτελεσμάτων θα εκδοθούν στις 13 Αυγούστου.

Σύμφωνα με ΚΥΑ, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 279.000.000,00 ευρώ.

Στα έγγραφα της ΚΥΑ και της Πρόσκλησης ανωτέρω, μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για:
– ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης και τις προϋποθέσεις συμμετοχής,
– τις κατηγορίες δομών / θέσεων που δύνανται να συμμετέχουν,
– τα κριτήρια αξιολόγησης και τη μοριοδότηση,
– τα δικαιολογητικά συμμετοχής,
– τη διαδικασία επιλογής και την έκδοση των αποτελεσμάτων,
– τα ετήσια όρια δαπάνης ανά κατηγορία θέσης,
– τις υποχρεώσεις των ωφελουμένων και των φορέων / δομών.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.