Όλες οι προθεσμίες για τις δηλώσεις των αποζημιώσεων στους πληττόμενους τον Ιούνιο!!!

Τρεις σημαντικές προθεσμίες ”τρέχουν” κατά τον τρέχοντα μήνα για αντίστοιχα ”πακέτα” στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την κορονο- κρίση.

Συγκεκριμένα, έως την Παρασκευή 11 Ιουνίου το πληροφοριακό σύστημα ”Εργάνη” θα είναι διαθέσιμο για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Ιούνιο 2021. Εντός της παραπάνω προθεσμίας δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από την 1η ως και την 11η Ιουνίου. Από το Σάββατο 12 Ιουνίου, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το διάστημα από τις 12 Ιουνίου και έπειτα.

Έως τη Δευτέρα 14 Ιουνίου μπορούν να υποβάλλουν μονομερείς δηλώσεις οι καλλιτέχνες-επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού για να λάβουν αποζημίωση για τον μήνα Απρίλιο 2021.

Έως την Τετάρτη 30 Ιουνίου μπορούν οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό ”Συν-εργασία” να υποβάλλουν δηλώσεις -ορθές επαναλήψεις- για τον μήνα Ιούνιο.

Πιο αναλυτικά:

Αποζημιώσεις αναστολών συμβάσεων
Έως την Παρασκευή 11 Ιουνίου, το πληροφοριακό σύστημα ”Εργάνη” είναι διαθέσιμο για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Ιούνιο 2021.  Εντός της παραπάνω προθεσμίας δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από 1 έως και 11 Ιουνίου.

Από 12 Ιουνίου οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μη έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για χρονικό διάστημα από 1 έως και 11 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις – εργοδότες μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 31 Μαρτίου 2021.

Για τον μήνα Ιούνιο 2021, σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες που μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις είναι οι ακόλουθες:

* Όσες έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητά τους με εντολή δημόσιας αρχής.

* Όσες ανήκουν στον κλάδο της εστίασης.

ΓΔ 17:19   913,34  -0,02%  -0,14 73,83 εκ. €

Όλες οι προθεσμίες για τις δηλώσεις των αποζημιώσεων στους πληττόμενους τον Ιούνιο
Τετάρτη, 09-Ιουν-2021 16:12
FacebookTwitterLinkedIn

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Τρεις σημαντικές προθεσμίες ”τρέχουν” κατά τον τρέχοντα μήνα για αντίστοιχα ”πακέτα” στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την κορονο- κρίση.

Συγκεκριμένα, έως την Παρασκευή 11 Ιουνίου το πληροφοριακό σύστημα ”Εργάνη” θα είναι διαθέσιμο για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Ιούνιο 2021. Εντός της παραπάνω προθεσμίας δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από την 1η ως και την 11η Ιουνίου. Από το Σάββατο 12 Ιουνίου, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το διάστημα από τις 12 Ιουνίου και έπειτα.

Έως τη Δευτέρα 14 Ιουνίου μπορούν να υποβάλλουν μονομερείς δηλώσεις οι καλλιτέχνες-επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού για να λάβουν αποζημίωση για τον μήνα Απρίλιο 2021.

Έως την Τετάρτη 30 Ιουνίου μπορούν οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό ”Συν-εργασία” να υποβάλλουν δηλώσεις -ορθές επαναλήψεις- για τον μήνα Ιούνιο.

Πιο αναλυτικά:

Αποζημιώσεις αναστολών συμβάσεων
Έως την Παρασκευή 11 Ιουνίου, το πληροφοριακό σύστημα ”Εργάνη” είναι διαθέσιμο για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Ιούνιο 2021.  Εντός της παραπάνω προθεσμίας δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από 1 έως και 11 Ιουνίου.

Από 12 Ιουνίου οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μη έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για χρονικό διάστημα από 1 έως και 11 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις – εργοδότες μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 31 Μαρτίου 2021.

Για τον μήνα Ιούνιο 2021, σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες που μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις είναι οι ακόλουθες:

* Όσες έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητά τους με εντολή δημόσιας αρχής.

* Όσες ανήκουν στον κλάδο της εστίασης.

* Εκείνες που πλήττονται όπως μεταξύ άλλων στους κλάδους του χονδρικού εμπορίου διαφόρων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνη, του λιανικού εμπορίου διαφόρων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης, των αστικών και προαστιακών χερσαίων μεταφορών επιβατών, των θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών, των εσωτερικών πλωτών μεταφορών επιβατών, των αεροπορικών μεταφορών επιβατών, των αεροπορικών μεταφορών εμπορευμάτων, των ξενοδοχείων, της εκπαίδευσης κλπ.

Πέραν των επιχειρήσεων – εργοδοτών που μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για τον μήνα Ιούνιο 2021, ισχύουν επίσης τα εξής:

1. Όσες πληττόμενες επιχειρήσεις έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους για τον μήνα Ιούνιο, των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του συστήματος ”Εργάνη” κατά την 29η Απριλίου 2021, εφόσον πληρούν τα εξής κριτήρια:

– έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020,

– παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, εξαιτίας του ότι έχουν μηδενικό κύκλο εργασιών κατά το έτος 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4-3-2021 και

– πραγματοποίησαν προσλήψεις προσωπικού μέσα στο έτος 2020.

2. Όσες επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων καθώς και όσες επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων πληρούν το κριτήριο που αφορά τον κύκλο εργασιών, μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας και εποχικά εργαζομένων τους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, οι οποίοι επαναπροσλαμβάνονται μετά την 31η Μαρτίου 2021 και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του συστήματος ”Εργάνη” κατά την 29η Απριλίου 2021 για όσους έχουν προσληφθεί έως αυτή την ημερομηνία ή κατά την ημερομηνία πρόσληψης για όσους έχουν μεταγενέστερη πρόσληψη.

Συν-Εργασία
Για τον μήνα Ιούνιο 2021, στις επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό, δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων -ορθών επαναλήψεων έως 30 Ιουνίου για ένταξη στον μηχανισμό ”Συνεργασία” (Α΄- φάση) εφόσον γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4 ( Πίνακας Προσωπικού).

Αποζημιώσεις σε καλλιτέχνες -επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού
Δίνεται η δυνατότητα έως και  14 Ιουνίου 2021, στους Καλλιτέχνες-Επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού εγγεγραμμένους έως και την 10η Ιανουαρίου 2021 στην ειδική πλατφόρμα στο πληροφοριακό σύστημα ”Εργάνη” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τον μήνα Απρίλιο 2021.

Υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων από επιχειρήσεις του πολιτισμού
Την ίδια στιγμή, δίνεται εκ νέου η δυνατότητα έως και  9 Ιουνίου 2021, οι επιχειρήσεις του Πολιτισμού (Θέατρα – Μουσικές σκηνές – Χοροθέατρα – Συναυλιακοί χώροι – Χώροι παραστάσεων) που έχουν υποβάλει στην ειδική πλατφόρμα που τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα ”Εργάνη”, αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, η οποία έχει εγκριθεί από την ΑΑΔΕ, να  υποβάλουν τη συμπληρωματική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση  στην παραπάνω ειδική πλατφόρμα.

 

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.