Πρόβλημα με τις προσλήψεις 8μηνιτών στους Δήμους – Η εκκρεμότητα του ΑΣΕΠ!!!

Ένα « σοβαρό πρόβλημα », εξαιτίας του οποίου στους Δήμους « οι εγκριθείσες προσλήψεις για το έτος 2021 των 8μήνων δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, οι διαγωνισμοί δεν μπορούν να γίνουν και να τελεσφορήσουν », ανέδειξε κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ την 9η Ιουνίου, ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Λ. Κυρίζογλου.

 

Όπως περιέγραψε, το ΑΣΕΠ δεν έχει ακόμα επικαιροποιήσει τα Υποδείγματα Προκηρύξεων (όπως Παράρτημα Ανακοινώσεων, Υπόδειγμα Αιτήσεων κλπ) που χρησιμοποιούνται από τους Δήμους ανά την Ελλάδα.

Αυτό θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, καθώς έχει πια αλλάξει το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου γίνονται οι προσλήψεις.  Πλέον δεν εφαρμόζεται ο κλασσικός νόμος περί ΑΣΕΠ (ν.2190/1994), αλλά ο νέος νόμος της νυν Κυβέρνησης (ν.4765/2021).

 

Συγκεκριμένα, ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ ανέφερε: « Επειδή ψηφίστηκε ο καινούριος νόμος, ο 4765/2021 και συγκεκριμένα στις διατάξεις των άρθρων 38 και 42 αλλάζει τον τρόπο πρόσληψης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου, τα λεγόμενα “8μηνα”. Δεν ισχύει δηλαδή ο 2190 του ’94 που ίσχυε.

Θα έπρεπε ήδη, και πρέπει άμεσα, τάχιστα, το ΑΣΕΠ να εναρμονίσει κάποια έντυπα που συνοδεύουν τη σχετική Προκήρυξη που κάνουμε για να προσλάβουμε το προσωπικό, όπως το Παράρτημα των Ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, τα έντυπα των Αιτήσεων κλπ, που δεν μπορεί ο κάθε Δήμος να έχει δικά του, τα προβλέπει ο Νόμος ».

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε (αναφέροντας, μεταξύ άλλων, και σχετική ενημέρωση από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου) ότι « υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.

Οι εγκριθείσες προσλήψεις για το έτος 2021 των 8μήνων δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, οι διαγωνισμοί δεν μπορούν να γίνουν και να τελεσφορήσουν, αν αυτή η εκκρεμότητα δεν τακτοποιηθεί ».

Εισηγήθηκε να αποστείλει η ΚΕΔΕ επείγον έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο ΑΣΕΠ « προκειμένου αυτή η εκκρεμότητα να αρθεί ».

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.