“Διάγνωση Καρκινώματος” του Ταξιάρχου (ΥΙ) Ιωάννη Παπαχρηστου θωρακοχειρουργου(ε.α)

Ἰατρικῶς λίγα συμπτώματα καὶ κλινικὰ σημεῖα εἶναι παθογνωμονικὰ συγκεκριμένης νόσου ἢ πάθησης:
Ἡ ἐπίθεση μὲ θειϊκὸ ὀξὺ (H₂︎SO₄︎, κοινῶς βιτριόλι) μέσα σὲ Δικαστικὴ Σύναξη ἢ Σύνοδο Ἀρχιερέων χθὲς (23.6.2021) τὸ ἀπόγευμα ἀποδεικνύει περίτρανα καὶ ἀδιαμφισβήτητα ὅτι στοὺς κόλπους της ἔχει διεισδύσει βαθύτατα τὸ καρκίνωμα—δὲν μιλᾶμε πιὰ ἁπλὰ καὶ μόνον γιὰ σήψη (κοινῶς “σαπίλα“), ἀλλὰ γιὰ Κακόηθες Καρκίνωμα, δηλ. γιὰ πνεῦμα ἀντιχρίστου.

Ὡστόσο, θὰ ἔλπιζε κανεὶς τέτοια σύνοδο νὰ τὴν διαπνέει Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο, ὁ Παράκλητος, εἰδικὰ κατὰ τὴν ἑβδομάδα μετὰ τὴν Πεντηκοστή.

Ἐπέτρεψε ὁ Τριαδικὸς Θεὸς νὰ λάβει χώρα τὸ ἀλγεινό, ἐγκληματικὸ καὶ ἀποτρόπαιο συμβὰν τὴν παραμονὴ τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου καὶ ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Ἄραγε “βλέπουν” τὶ συμβαίνει γύρω τους οἱ Ἀρχιερεῖς; Τὰ σημάδια εἶναι ὀφθαλμοφανῆ, σὰν νὰ βοᾶ, σὰν νὰ κράζει ὁ ἴδιος ὁ κεκοιμημένος Τίμιος Πρόδρομος: «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ!»

Ἐπέτρεψαν σὲ ἕναν ἀφορισμένο κυβερνήτη νὰ τοὺς ὑποδεικνύει τὶ νὰ κηρύσσουν ἀπὸ ἄμβωνος· ἔλαβαν πρωτοφανεῖς, κοσμοϊστορικὲς ἀποφάσεις ἀλλαγῆς Ἑορτασμοῦ ἀκόμη καὶ Αὐτῆς τῆς Ἁγίας Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου μας· δίνουν ξετσίπωτα καὶ ξεδιάντροπα ἰατρικὲς παραινέσεις σὲ πιστοὺς, παρόλο ποὺ στεροῦνται τέτοιων ἁρμοδιοτήτων καὶ γνώσεων.

Δημοσίως δηλώνουν ὅτι “φοβήθηκαν γιὰ τὴν ζωή τους” αύτοί, ποὺ θὰ ὄφειλαν νὰ ἀνυπομονοῦσαν νὰ εἰσέλθουν στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν!!!

Θερίζουν ὅ,τι οἱ ἴδιοι ἔσπειραν. Θὰ παραιτηθοῦν ἁπαξάπαντες ἄραγε…?! Θὰ μετανοήσουν ἐμπράκτως ἐξαγορεύοντες δημοσίως τὰ ἁμαρτήματά τους στὸ χριστεπώνυμο ποίμνιό τους…?!

“Ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν.”
(Ἀποκ. κβ′, 10)

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.