Ακίνητα: Ποιους φόρους επηρεάζουν οι αντικειμενικές αξίες!!!

Μια σειρά από φόρους και τέλη που σχετίζονται με τα ακίνητα αναμένεται να επηρεάσουν οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν για τις αντικειμενικές αξίες.

Οι 20 φόροι που θα επηρεαστούν από τις νέες αντικειμενικές αξίες -θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2022- σύμφωνα με τη «Ναυτεμπορική» είναι οι εξής:

ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ο οποίος επιβάλλεται με βάση κλίμακες βασικού ποσού φόρου ανά τ.μ. ακινήτου ανάλογα με το ύψος της τιμής ζώνης ανά τ.μ. που ισχύει στην περιοχή κάθε ακινήτου. Ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ του 2022 μεταξύ των αλλαγών που θα έρθουν αφορούν και τον τρόπο πληρωμής καθώς το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει να καταβάλλεται σε περισσότερες από 6 δόσεις, αρχής γενομένης από το Μάρτιο του 2022.
ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων, ο οποίος επιβάλλεται επί του αθροίσματος των φορολογητέων αξιών των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων εδαφικών εκτάσεων που κατέχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το άθροισμα αυτό υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ. Ωστόσο το ζήτημα του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ είναι ένα ζήτημα το οποίο αναμένεται να επαναξιολογηθεί από το υπουργείο Οικονομικών με ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταργηθεί. Πρόκειται για ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθηκε το 2020 ανήλθε σε 631,38 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 352,52 εκατ. ευρώ πληρώνουν φυσικά πρόσωπα και 272,38 εκατ. ευρώ οι επιχειρήσεις.
ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ), ο οποίος υπολογίζεται με 3% επί της αντικειμενικής αξίας κάθε πωλούμενου ακινήτου και επιβαρύνει τον αγοραστή.
o ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις πωλήσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία.
·ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων.
·ο φόρος ανταλλαγής – συνένωσης οικοπέδων.
·ο φόρος διανομής ακινήτων.
· το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), που επιβάλλεται υπέρ των δήμων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,25‰ -0,35‰ επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.
ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης).
το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων.
ο φόρος δωρεάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ και συντελεστές 1%-10% για δωρεές προς συζύγους, τέκνα ή εγγόνια, με αφορολόγητο όριο 30.000 ευρώ και συντελεστές 5%-20% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς δευτέρου βαθμού και με αφορολόγητο όριο 6.000 ευρώ και συντελεστές 20% έως 40% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς και μη συγγενείς.
ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητα όρια και συντελεστές όμοια με του φόρου δωρεάς.
ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητα όρια και συντελεστές όμοια με του φόρου δωρεάς.
το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο.
τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων.
τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων.
οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων
ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτιες εταιρίες ακινήτων.
ο φόρος επί των τεκμαρτών εισοδημάτων, τα οποία προσδιορίζονται βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης των κατοικιών των φυσικών προσώπων.
ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης και από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.