Ρεύμα: Το νέο προτεινόμενο πλαίσιο για την αλλαγή παρόχου από καταναλωτές με οφειλές.

Καινούριο κριτήριο για τη δυνατότητα «μετακίνησης» καταναλωτών σε νέο πάροχο ρεύματος, ενώ έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στον υφιστάμενο προμηθευτή τους, προβλέπει η νέα, εισήγηση της Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σχετικά με τις απαιτούμενες τροποποιήσεις στο καθεστώς αλλαγής εταιρείας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια στιγμή, σε σχέση με τις προγενέστερες προτάσεις της,  η Αρχή διατηρεί το σύστημα σήμανσης κακοπληρωτών (debt flagging), το οποίο με κατάλληλη χρωματική ένδειξη θα υποδεικνύει αν ένας καταναλωτής είναι υπερήμερος οφειλέτης ή αν έχει προβεί σε διακανονισμό οφειλών, τον οποίο τηρεί.

Όσον αφορά τα κριτήρια «μετακίνησης», πλέον αφορούν τον αριθμό των λογαριασμών που δεν έχει εξοφληθεί. Επομένως, ένας καταναλωτής δεν μπορεί να αλλάξει πάροχο αν έχει δύο στη σειρά ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς. Σε αυτή την περίπτωση, ο προμηθευτής μπορεί να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή διακοπής της ηλεκτροδότησης του πελάτη, ο οποίος παράλληλα θα επισημανθεί ως υπερήμερος στο πληροφοριακό σύστημα του Διαχειριστή (debt flagging).

Η εντολή διακοπής σημαίνει παράλληλα πως ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμα «μετακίνησης» σε άλλο πάροχο. Δικαίωμα που επανακτά, στην περίπτωση που είτε εξοφλήσει πλήρως την οφειλή του, είτε προβεί σε διακονονισμό του χρέους. Σε περίπτωση σύναψης διακανονισμού, η επισήμανση του πελάτη στο πληροφοριακό σύστημα μεταβάλλεται, προκειμένου να αποτυπώνει αυτή την αλλαγή.

Τι ισχύει αν δεν τηρείται ο διακανονισμός 

Αξίζει να σημειωθεί πως εάν ο πάροχος αμελήσει να προχωρήσει σε εντολή διακοπής της ηλεκτροδότησης, τότε ο πελάτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση προμήθειας, προκειμένου να αλλάξει πάροχο, παρά την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Επίσης, με τη «μετακίνηση» σε νέο πάροχο, ο παλιός προμηθευτής δεν έχει πλέον το δικαίωμα να αιτηθεί την αποκοπή του πρώην πελάτη του.

Καταναλωτές που βρίσκονται σε διακανονισμό μπορούν να αλλάξουν πάροχο, ωστόσο στην περίπτωση που δεν τηρείται ο διακανονισμός, τότε ο παλιός προμηθευτής έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη διακοπή της ηλεκτροδότησης. Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 10 ημέρες από την κοινοποίηση στον Διαχειριστή και στον πελάτη πως έχει καταστεί υπερήμερη η ρύθμιση του χρέους.

Επίσης, ο παλιός προμηθευτής έχει διορία 12 μηνών για να ζητήσει τη διακοπή ηλεκτροδότησης. Μάλιστα, αν υπάρξει νέα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, τότε αυτή η χρονική διορίαερήμερη η ρύθμιση του χρέους.  επανεκκινεί από την αρχή. 

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.