Μελέτη Yakov and Partners: Η Ευρώπη κινδυνεύει χωρίς το ρωσικό φυσικό αέριο, θα κλείσουν βιομηχανίες, πλήγμα στην κοινωνία!!!

Ήδη σήμερα, η Ευρώπη έχει σταματήσει το 70% της παραγωγικής ικανότητας αζωτούχων λιπασμάτων, η παραγωγή αλουμινίου μειώθηκε κατά 25%, η παραγωγή χάλυβα μειώθηκε κατά 5%

Η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να περάσει τον χειμώνα χωρίς ρωσικό φυσικό αέριο ή οικονομικές περικοπές αναφέρει σε μελέτη της η Yakov and Partners
Τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ενδέχεται να είναι η έλλειψη φυσικού αερίου στην ΕΕ κατά την επερχόμενη περίοδο θέρμανσης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εταιρείας Yakov and Partners.

Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν θα μπορέσουν να περάσουν τον ερχόμενο χειμώνα και το 2023 χωρίς ρωσικές προμήθειες φυσικού αερίου ή σημαντική μείωση της οικονομικής τους δραστηριότητας, σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας συμβούλων Yakov and Partners.

Η Ευρώπη κατάφερε να επιτύχει υψηλή πληρότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου (UGS) (85% έως τα μέσα Σεπτεμβρίου) αυξάνοντας τις προμήθειες από εναλλακτικούς προμηθευτές και μειώνοντας την κατανάλωση φυσικού αερίου στη βιομηχανία, αναφέρει η μελέτη.

Ωστόσο, η Ευρώπη εξακολουθεί να μην έχει καταφέρει να ξεπεράσει την εξάρτηση από το ρωσικό αέριο.

«Για να καλύψουν τη ζήτηση για το φυσικό αέριο μέχρι το τέλος του 2022, οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να διατηρήσουν τις προμήθειες φυσικού αερίου από τη Ρωσία ή να περικόψουν την κατανάλωση κατά 7-12 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα επιπλέον, κάτι που είναι δυνατό μόνο με πλήρη ή μερική παύση λειτουργίας ορισμένων βιομηχανιών.

Ήδη σήμερα, η Ευρώπη έχει σταματήσει το 70% της παραγωγικής ικανότητας αζωτούχων λιπασμάτων, η παραγωγή αλουμινίου μειώθηκε κατά 25%, η παραγωγή χάλυβα μειώθηκε κατά 5% και, όπως αναμένουν οι συντάκτες της μελέτης, αυτή η διαδικασία πιθανότατα θα συνεχίσει ακόμα και σε περίπτωση ήπιου χειμώνα».

Το έλλειμμα φυσικού αερίου κατά την περίοδο θέρμανσης 2022-2023 από τις ευρωπαϊκές χώρες θα είναι τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ακόμη και σε περίπτωση ήπιου χειμώνα, διατήρηση των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG σε επίπεδα ρεκόρ, πλήρης κατανάλωση φυσικού αερίου από υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μειωμένης κατανάλωσής.

Οι εξαγωγείς LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι σε θέση να αυξήσουν τις προμήθειες αρκετά γρήγορα για να αποτρέψουν διακοπές στην ΕΕ το χειμώνα, και η παραλαβή φυσικού αερίου εκτός της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην ίδια την Ευρώπη παρεμποδίζεται από κυρίως από τεχνικούς περιορισμούς στην παραλαβή υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG λόγω της έλλειψης σύνδεσης πολλών τερματικών με το δίκτυο αγωγών.

Εάν η ζήτηση για υγροποιημένο αέριο στην Κίνα ανακάμψει περαιτέρω, ξεκινήσει ένας κρύος ή παρατεταμένος χειμώνας, υπάρξουν ατυχήματα και διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού, τότε η κατάσταση θα επιδεινωθεί και η έλλειψη αερίου μπορεί να αυξηθεί στα 20-30 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.
.
Ζημιά στην οικονομία και τον πληθυσμό

«Στην προοπτική του 2023, η απόρριψη του ρωσικού φυσικού αερίου σημαίνει έλλειμμα 40-60 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου για τις ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και αν τα τρέχοντα ποσοστά εξοικονόμησης αερίου παραμείνουν αμετάβλητα για ολόκληρο το 2023.

Ως παράδειγμα τα 60 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου είναι συγκρίσιμα με την ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου της Γαλλίας και της Πολωνίας συνδυαστικά ή με τη συνδυασμένη ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου βιομηχανιών όπως η παραγωγή λιπασμάτων, τα πετροχημικά, την σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μεταλλουργία κ.α..

Η παύση λειτουργίας αυτών των βιομηχανιών θα επηρεάσει τις αλυσίδες εφοδιασμού και άλλους σχετικούς κλάδους, από τη γεωργία έως στον τομέα των υπηρεσιών.

Έτσι, η Ευρώπη ΔΕΝ  μπορεί να είναι άνετη ώστε να αρνηθεί το φυσικό αέριο από τη Ρωσία τα επόμενα χρόνια αφού θα υποστεί μεγάλες οικονομικές απώλειες αναφέρει η Yakov & Partners.

Οι προσπάθειες της Ευρώπης να αυξήσει τις εισαγωγές LNG θα δώσουν τα πρώτα αποτελέσματα μέχρι τα μέσα ή τέλη του 2023, αλλά το πρόβλημα της προμήθειας θα παραμείνει επίκαιρο, καθώς οι παραγωγοί υγροποιημένου αερίου δεν έχουν απόθεμα ελεύθερης χωρητικότητας, καταλήγει η Yakov and Partners.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.