Απαντήσεις σε θέματα Δασικών Χαρτών, Εθνικού Κτηματολογίου, και ζητημάτων ιδιοκτησίας!!!

Η υλοποίηση των δασικών χαρτών και της κτηματογράφησης από την πολιτεία, αποτελούν μια πραγματικότητα με την οποία οι πολίτες της χώρας μας καλούνται να έρθουν αντιμέτωποι τα τελευταία χρόνια, με σκοπό την διευθέτηση πολλαπλών ζητημάτων που αφορούν τις ιδιοκτησίες τους.

Η εταιρεία μελετών Υλωρική Ε.Ε. έχοντας ως εχέγγυο την μακροχρόνια και μεγάλη εμπειρία που διαθέτει, στην υποστήριξη των υπηρεσιών για την διευθέτηση θεμάτων δασικών χαρτών και κτηματογράφησης σε όλη την επικράτεια, στέκεται αρωγός στην προσπάθεια των πολιτών με την χρήση επιστημονικών, τεχνικών και νομικών εργαλείων με στόχο την διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας ανάλογα το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ανάρτηση του δασικού χάρτη και κτηματογράφησης σε κάθε περιοχή, δύναται να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο τις εξής υπηρεσίες :

 Υποβολή και υποστήριξη αντιρρήσεων και προδήλων σφαλμάτων επί του αναρτημένου δασικού χάρτη με τεκμηρίωση μέσω της σύνταξης τεχνικού υπομνήματος, όπου αποτυπώνονται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της έκτασης με στόχο την αναίρεση εσφαλμένου χαρακτηρισμού και κατ’ επέκταση κατοχύρωση της ιδιοκτησίας στον ενδιαφερόμενο.

Την σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας – πραγματογνωμοσύνη, η οποία αποτελεί το πλέον ολοκληρωμένο εργαλείο τεκμηρίωσης ως προς τον χαρακτήρα των εκτάσεων και των επιμέρους βλαστικών χαρακτηριστικών τους, με την χρήση ψηφιακών μέσων τηλεπισκόπησης και εφαρμογή της νομοθεσίας και των προδιαγραφών κατάταξης της έκτασης.

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και ηλεκτρονική υποβολή στην βάση δεδομένων της Ελληνικό Κτηματολόγιο από πολιτικό μηχανικό της εταιρείας, για την αποτύπωση της ιδιοκτησίας και διορθώσεις εις το ορθόν.

Χορήγηση βεβαίωσης μη δασικού χαρακτήρα γεωτεμαχίου αναρτημένου στον δασικό χάρτη υπογεγραμμένη από δασολόγο.

Διαδικασία αναγνώρισης της ιδιοκτησίας δασωθέντων αγρών και απόδοση αυτών για γεωργική καλλιέργεια ή απαλλαγή από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Θέματα ιδιοκτησίας δασών, εποικισμού, διοικητικών πράξεων και αναδασωτέων εκτάσεων.

Για την Υλωρική Ε.Ε.,

Νικόλαος Μάντζιος

Νόμιμος εκπρόσωπος – Διαχειριστής

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.