Αιτήσεις για τις Αναστολές Συμβάσεων Μαΐου

Με νέους αυστηρότερους κανόνες, ξεκινούν από αύριο, στις 12 το μεσημέρι, οι αιτήσεις για τις αναστολές συμβάσεων Μαΐου.
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση, είτε άνοιξαν είτε όχι, οι λοιπές κλειστές επιχειρήσεις αλλά και το λιανεμπόριο που λειτουργεί με click away θα μπορούν να εντάξουν τους εργαζόμενούς τους στο μέτρο της αναστολής, χωρίς το κριτήριο του τζίρου.
Καθώς οι περισσότεροι κλάδοι της οικονομίας επαναλειτουργούν, εντός του μήνα, το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να εφαρμόσει σταδιακά και υπό όρους τις αυστηρότερες προϋποθέσεις για τη χρήση του μέτρου που λειτούργησε για πάνω από ένα χρόνο, ως αναπνευστήρας για την ελληνική οικονομία.

Έτσι, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η προαναγγελία των συμβάσεων αναστολών εργασίας Μαΐου, με αναδρομική ισχύ από την αρχή του μήνα, θα ξεκινήσει την Πέμπτη 6 Μαΐου και ώρα 12:00.

Αναλυτικά, από τις 6 έως τις 12 Μαΐου θα υποβάλλονται δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας που μπορούν να αφορούν είτε ολόκληρο τον Μάιο, είτε μέρος αυτού.
Προσοχή.
Οι αιτήσεις θα μπορούν να έχουν αναδρομική ισχύ από 1η Μαΐου.
Σε κάθε περίπτωση κατά το ανωτέρω διάστημα δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από 1 έως 12 Μαΐου 2021.
Από 13 Μαΐου 2021 οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μη έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για την περίοδο 1-12 Μαΐου.

Τι ισχύει για τα κριτήρια επιλεξιμότητας
Καθώς ο Μάιος είναι ο μήνας σταδιακής …απόσωλήνωσης της οικονομίας, το κριτήριο τζίρου, όπως θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά για τις αναστολές Μαρτίου, θα ισχύσει μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και κλάδους, που θα είναι τον Μάιο ανοιχτές – πληττόμενες.
Ειδικά βέβαια για την εστίαση, οι επιχειρήσεις που άνοιξαν από χθες, εξαιρούνται και δεν θα ισχύει για αυτές το κριτήριο του τζίρου, προκειμένου να θέσουν μέρος ή το σύνολο των απασχολούμενών τους σε αναστολή.
Χωρίς κριτήριο τζίρου θα μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου και οι κλειστές επιχειρήσεις αλλά και αυτές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου που λειτουργεί με click away. Υπενθυμίζεται ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας αφορούν επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Συνεπώς για να είναι επιλέξιμες πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4/3/2021.
Για όλες βέβαια, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, ισχύει ο νέος «κόφτης» που αφορά την μερική απασχόληση. Έτσι, για να θέσει κάποια επιχείρηση τον εργαζόμενό της σε αναστολή, θα πρέπει να απασχολείται κατ’ ελάχιστον 16 ώρες την εβδομάδα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη κατά την 29/4/2021.
Επίσης, παραμένει σε ισχύ ο «κόφτης» της ημερομηνίας πρόσληψης στις 31 Ιανουαρίου αλλά και το σύστημα της προαναγγελίας!!!
Έτσι, εκτός των αναστολών Μαΐου μένουν όσοι προσελήφθησαν το διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου – Απριλίου, οι μερικώς απασχολούμενοι με ωράριο κάτω των 4 ωρών την ημέρα και ειδικότερα κάτω των 16 ωρών την εβδομάδα, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, που λειτουργούν χωρίς περιορισμούς ή με ραντεβού (click inside) και δεν πληρούν τα κριτήρια τζίρου (είχαν αυξημένο τζίρο το 2020 συγκριτικά με το 2019), οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις τουρισμού και μεταφορών που δεν πληρούν τα κριτήρια τζίρου (είχαν αυξημένο τζίρο το 2020 συγκριτικά με το 2019) καθώς και οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις ανοιχτές – πληττόμενες που βγαίνουν από τις λίστες των πληττόμενων ΚΑΔ.

Αναλυτικά:
Α. Δεν ισχύει το κριτήριο επιλεξιμότητας σε:
Επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και λοιπές επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής σε όλη την Επικράτεια, θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31/1/2021, εκτός από αυτούς που απασχολούνται σε τυχόν επιτρεπόμενες δραστηριότητες.
Επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στον κλάδο του Λιανεμπορίου σε περιοχές πολύ αυξημένου επιδημιολογικού κινδύνου, που δεν επιτρέπεται η λειτουργία τους με ραντεβού (click inside), θεωρούνται κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής και θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31/1/2021, εκτός από αυτούς που απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητες.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις του κλάδου της Εστίασης, οι οποίες επιτρέπεται να λειτουργήσουν από 03-05-2021, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που έχουν προσδιοριστεί από τα συναρμόδια Υπουργεία, ισχύει το εξής:
Οι επιχειρήσεις εστίασης μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους των οποίων δεν θα απαιτηθεί η εργασία κατά την λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών τον Μάιο. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα πρέπει να έχουν προσληφθεί έως και την 31/01/2021.
Β. Ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας
Επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο λιανεμπορίου, που είτε λειτουργούν χωρίς περιορισμούς είτε βρίσκονται σε περιοχές που επιτρέπεται να λειτουργήσουν με ραντεβού (click inside), θεωρούνται πληττόμενες επιχειρήσεις και μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31/1/2021.
Επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του Τουρισμού και των Μεταφορών θεωρούνται πληττόμενες επιχειρήσεις και μπορούν να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31/1/2021.
Ρούλα Σαλουρου

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.